Чиботар С.А.

Приказ № 433 от 18.12.2018 ГПОУ МПЭК Протокол № 25 от 28.11.2016 ГУ УМЦ СПО Протокол № 26 от 19.12.2016 ГУ УМЦ СПО Чиботар С.А. Сертификат № 61- 19. Приказ № 50-о от 04.04.2019 ГПОУ ХТТ ГОУ ВПО ДонНТУ-1 Чиботар С.А. Сертификат. № бн от 11.04.2017 РУМО 30.00.00 Экономика и управление Чиботар С.А. Сертификат. № бн от 22.03.2017 ГОУ ВПО ДонАУ и ГС Грамота №бн от 28.02.2018г. РУМО 38.00.00 Приказ № 19 от 20.05.2016 ГУ УМЦ СПО Приказ № 33-НМ от 11.04.2017 МОН ДНР