Самарцева А.В.

Благодарность от 10 ноября 2017г. Приказ № 146 от 20.05.2019г.-1 Приказ ГУ УМЦСПО №19 от 20.05.2016г. Приказ Ректора от 22.03. 2017г. Приказ Ректора №бн от 01.04. 2017г. Приказ Ректора бн от 01.04.2017г.