Савеня Т.Ю.

Приказ ГУ «УМЦ СПО» № 14 от 27.04.2016г. Приказ № 24-у от 28.02.2019г.-1 Приказ №146 от 20.05.2019г.-1 Приказ ГУ «УМЦ СПО» № 19 от 20.05.2016г. Приказ ГУ «УМЦ СПО» №19 от 20.05.2016г. Благодарность Савеня Т.Ю. бн от 2017г. Грамота (1) Савеня Т.Ю. бн от 2017г. Грамота Савеня Т.Ю. Приказ № 445 от 26.04.2017г. Грамота (1) Савеня Т.Ю. Приказ № 445 от 26.04.2017г. Грамота Савеня Т.Ю. Приказ №57 от 15.02.2019г. Благодарность (1) Савеня Т.Ю. Приказ №57 от 15.02.2019г. Благодарность Сертификат № бн от 8.12.2017г.-1 Сертификат №бн 2018г. Сертификат №бн от 7.12.2016г.-1 Сертификат №бн от 8.12.2017г.-1 Сертификат №бн от 15.11.2018г Сертификат №бн от 2018г. Приказ № 363 от 8.12.2016г. Благодарность №бн от 8.12.2017г.-1 Благодарность №бн от 26.02.2019г.-1 Грамота №бн от 26.02.2019г.-1 Приказ № 126 от 27.04.2016г. Приказ № 230 от 22.05.2018г. Приказ № 433 от 18.12.2018г.