Энтина И.Н.

Приказ ГУ УМЦ СПО от 19.05.2015-1 Приказ ГУ УМЦ СПО от 2017г.-1 Приказ ДонНАСА № МФДЗ2017-003 от 21.04.2017-1 Приказ ДонНТУ, 2017г.-1 Приказ ДонНТУ, ИСОФ-2016, 20.04.2016-1 Приказ МОН ДНР № 1-НМ от 20.01.2016г.-1 Приказ МОН ДНР № 103-НМ от 15.12.2016г.-1 Приказ РИПО ИПР от 17.05. 2016г.-1 Приказ РИПО ИПР от 17.05. 2017г.-1 Приказ РИПО ИПР № 79 от 16.05.2017г.-1 Приказ РИПО ИПР от 17.05.201-1 Приказ УМЦ ПТО №11 от 21.04.2016-1 Приказ УМЦ ПТО № 11 от 21.04.2016-1 Приказ УМЦ СПО № 17 от 17.03.2017г.-1 Приказ УМЦ СПО №17 от 17.03.2017г.-1 Приказ УМЦ СПО №17 от 17.03.2017г.-2 Приказ УМЦ СПО №17 от 17.03.2017г.-3 Приказ УЦ ГАПОУ «Уральский политехнический колледж - МЦК» от 2019г.-1 Приказ ГО ДПО ИРПО №010262 от 11.03. 2019г.-1 Приказ ГПОУ МПЭК от 20.05.2019г.-1 Приказ ГУ УМЦ СПО № 14 от 27.04.2016г.-1 Приказ ГУ УМЦ СПО № 14 от 27.04.2016г.-2 Приказ ГУ УМЦ СПО №19 от 20.05.2016-1