Лиховид О.А

 

Приказ№363 08.12.2056 МПЭК-1 Протокол№94 от 09.03.17-1 Приказ № 75 12.03.19 ГПОУ МПЭК-1 Приказ №6 07.12.17 РИПО ИПР-1 Приказ №14 27.04.16 ГУ УМЦ СПО-1 Приказ №19 20.05.16.ГУУМЦ СПО-1 Приказ №88- НМот 24.09 19 Министерство образования-1 Приказ №343 от07.12.17 ГПОУ МПК-1 Приказ №1420 18.12.17 Министерство Образования и Науки-1 Приказ№154 от 20.05.2019 ГПОУ МПЭК-1 Приказ№230 22.05 2018 ГПОУ МПЭК-1